Týždeň slovenských knižníc 28.2 – 6.3.2022

Vo dňoch 28.2. – 6.3.2022 prebehol

23. ročník Týždňa slovenských knižníc, do ktorého sa opäť aktívne zapojila aj Akademická knižnica našej fakulty.

28.2. – Výstava fotografií JLF UK
2.3. – Výstava nových publikácií zamestnancov JLF UK
4.3. – 10 rokov Akademickej knižnice v nových priestoroch

6.3. – Zbierka kníh

foto a video: ©Šulov