Kurz metodológie vedeckej práce

 

P r o g r a m
kurzu „Metodológie vedeckej práce“
Miesto konania:
Aula Magna JLF UK (prízemie), Malá Hora 4A, 036 01 Martin
Streda 2. februára 2022
07.45 – 08.00 Registrácia účastníkov a otvorenie kurzu
08.00 – 09.00 Súčasný stav doktorandského štúdia v lekárskych a nelekárskych
zdravotníckych vedách v SR
prof. MUDr. J. Švihra, PhD.
09.00 – 10.00 Grantový systém slúžiaci na podporu vedy na Slovensku a v Európskej
Únii, všeobecné princípy prípravy vedeckých projektov
prof. RNDr. J. Lehotský, DrSc.
10.00 – 11.00 Faktor „motivácia“ v biomedicínskom výskume a živote mladého
vedeckého pracovníka
Ing. Ján Strnádel, PhD.
11.00 – 12.00 Etické aspekty biomedicínskeho výskumu
doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.
12.00 – 12.30 Obedná prestávka
12.30 – 14.30 Kto je dobrý lekár? O vede a umení v medicíne
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
14.30 – 16.00 Základy a praktické ukážky využitia štatistických metód používaných v
biomedicínskych vedách, vo verejnom zdravotníctve a v ošetrovateľstve
doc. MUDr. T. Baška, PhD.
Štvrtok 3. februára 2022
08.00 – 09.30 Prípravy a prezentácie výsledkov vedeckej práce (prednáška, publikácia,
písomná práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca)
prof. MUDr. M. Javorka, PhD.
09.30 – 11.00 Právne aspekty vedeckej práce v biomedicínskych vedách, verejnom
zdravotníctve a ošetrovateľstve
prof. MUDr. F. Novomeský, PhD.
11.00 – 12.00 Druhy vedeckých metód
prof. MUDr. J. Plevková, PhD.
12.00 – 12.30 Obedná prestávka
12.30 – 13.30 Evidence Based Medicine; Plagiátorstvo a podvádzanie pri publikovaní
prof. MUDr. D. Meško, PhD.
13.30 – 14.30 Efektívne využívanie externých zdrojov, citačné manažéry
Mgr. J. Ilavská
14.30 – 16.00 Bibliometrické a citačné databázy (WoS/SCOPUS/CREPC/EviPUB)
a publikačná gramotnosť
Mgr. J. Ilavská
Záver kurzu, odovzdávanie certifikátov

 

foto: Uhrín