Kurz medicínskeho vzdelávania pre doktorandov a mladých učiteľov 2022

Vo dňoch 31.1 a 1.2.2022 prebehol na JLF UK kurz medicínskeho vzdelávania pre doktorandov a mladých učiteľov 2022

 

Harmonogram kurzu a zodpovední prednášajúci:
31. 01. 2022 (pondelok) – prednášková miestnosť – Edukačné centrum, Malá Hora 4B
08.30-08.45 Otvorenie, predstavenie účastníkov (Mokrý, Plevková)
08.45-09.50 Základy andragogiky, osobitosti vzdelávania dospelých (Zanovitová, Žiaková)
10:00-11:10 Učiteľ v medicínskom vzdelávaní (Mokrý)
11.20-12.30 Úvod k simulačnej výučbe, e-learning, štandardizovaní pacienti a virtuálni pacienti
(Plevková)
Prestávka na obed
Skupina 1A – Centrum pre podporu medicínskeho vzdelávania – 1. poschodie (Novomeského 7A)
13.30-16.00 Výučba v malých skupinách – klinická, integrácia simulátorov do výučby (Osinová,
Minárik, Čech, Plevková)
Skupina 1B – Centrum pre podporu medicínskeho vzdelávania – 2. poschodie (Novomeského 7A)
13.30-16.00 E-learning a virtuálni pacienti – od prípravy po implementáciu do výučby
(Plevková, Kvaltínyová, Čech, Biringerová)
01. 02. 2022 (utorok) – prednášková miestnosť – Edukačné centrum, Malá Hora 4B
08.00-09.00 Kurikulum (Mokrý)
9.10-10.20 Prednáška vs výučba v malých skupinách (Meško)
10.30-11:30 Hodnotenie v medicínskom vzdelávaní – princípy, plánovanie, štandardy, formy,
metódy (Farský, Hanáček)
11.40-12:40 Hodnotenie v medicínskom vzdelávaní – úvod do OSCE (s podporou grantu
PREPMED) (Komenda, LF MU Brno)
Prestávka na obed
Skupina 2A – Centrum pre podporu medicínskeho vzdelávania – 1. poschodie (Novomeského 7A)
13.30-16.00 OSCE – od teórie pro prax (s podporou grantu KEGA Projekt č. 025UK-4/2021
Implementácia metód objektívneho štruktúrovaného klinického hodnotenia (OSCE) do výučby
študentov zdravotníckych študijných programov) (Lepiešová, Farský, Plevková, Komenda)
Skupina 2B – počítačová miestnosť – Edukačné centrum, Malá Hora 4B
13.30-16.00 Efektívne testovanie – obsah a forma, tvorba testov (Mokrý, Kvaltínyová, Meško)
Odporúčaná literatúra: Hanáček, Mokrý et al. Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotenie jeho
výsledkov. Osveta, Martin, 2018, 256 s. ISBN 9788080634605 – k dispozícii v Martinuse a aj v AKAS.

 

foto,video: Uhrín Šulov