Prezentácia simulačných zariadení pre lekárov v nemocnici

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Martin zorganizovala v priestoroch nemocnice prezentáciu laparoskopických a endoskopických simulátorov na miniinvazívne chirurgické výkony, sonografiu a ďalšie výkony liečebno-preventívnej starostlivosti.

Naša fakulta disponuje dvoma takýmito zariadeniami, ktoré sú k dispozícii nielen študentom, ale aj mladým lekárom z okolitých nemocníc v Centre podpory medicínskeho vzdelávania.

Centrum podpory medicínskeho vzdelávania na Jesseniovej lekárskej fakulte vzniklo s cieľom reflektovať najmodernejšie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych špecializácií. Jeho úlohou je do výučby postupne zapájať progresívne pedagogické a metodické postupy, technologické prostriedky simulačnej a virtuálnej výučby s myšlienkou organického prepojenia teoretickej prípravy a klinickej praxe.

Vo videu využitie simulátorov bližšie približuje riaditeľka Centra podpory medicínskeho vzdelávania prof. MUDr. Janka Plevková, PhD. Zástupcom prezentujúcej spoločnosti VirtaMed je David Pospíšil, MSc.