Erasmus – Enlight

Dňa 9.11. 2022 zorganizovala aliancia európskych univerzít ENLIGHT na Jesseniovej lekárskej fakulte prednášku, ktorá bola zameraná na
problematiku práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch. Príhovoru sa ujal Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. z Univerzity Komenského.
Prednášku odprezentovali Mgr. Martina Thominet a Mgr. Nora Konrády Belíová z Kancelárie verejného ochrancu práv.

Foto:Uhrín